Tallet fremkommer etter det NTB erfarer ved at de ekstra midlene på 5,7 milliarder i årets budsjett blir videreført mens rundt 2,4 milliarder kommer i tillegg.

Dessuten får kommunene en sterk vekst i øremerkede midler. Bare til barnehager vil det bli bevilget nærmere 3 milliarder kroner.

Kommunal— og regionalminister, Åslaug Haga, sier til NRK at kommunene får ekstra ressurser også neste år. Hun mener kommunene kan se fram til fredag da forslaget til statsbudsjett legges fram.

– At kommunene får mer penger gir dem ikke grunn til å legge inn noe hvileskjær i forhold til utnyttelsen av pengene. Vi skal holde trykket oppe når det gjelder våre forventninger til kommunene om fornyingsarbeid, sier Haga.

Hun mener kommunene hele veien må bidra aktivt til at tjenestene blir bedre og at pengene utnyttes på en maksimalt god måte.