– Valget er et veivalg i den praktiske politikken, som at eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Men det er også et valg om verdier, om hvem vi ønsker å være, sa Støre og understreket at partiet er klare til å lede landet i en urolig tid.

Han sier høstens stortingsvalg skjer mot et bakteppe av dypt alvor i verden rundt oss. Støre sier han møter mange rundt om i Norge som føler på en uro. Han viste til terror, krigen i Syria, folk på flukt og brå skifter som gjør folk usikre.

– Ikke immune

Han mener man i mange land har lukket øynene for økende forskjeller, utrygghet i arbeidsmarkedet og for voksende mistillit til politikerne.

Selv om vi i Norge ifølge Støre har et sterkt immunforsvar mot splid og urettferdighet, så er vi ikke immune, mener Ap-lederen.

– For utviklingen i Norge har på mange områder gått i gal retning i disse urolige årene, sa Støre og pekte blant annet på økt arbeidsledighet, flere unge uføre, økt underskudd i statsbudsjettet og flere konflikter mellom by og land og mindre optimisme i distriktene.

– Under Frp og Høyre har mye gått i gal retning i Norge. Vi ser faretegnene i Norge der andre land lukket øynene. Slik må det ikke få fortsette i fire nye år, sa Støre.

– Havnæringen kan erstatte oljen

Norge skal bli verdensledende på områder der vi har fortrinn innen fisk, oppdrett, energi og nye arter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til partiets landsmøte.

– Vi begynner å ane hvor mye havet rommer av ressurser – for en verden som trenger både proteiner og mineraler. Forskere ved SINTEF mener havnæringen i 2050 kan erstatte inntektene fra oljen og gassen som vil falle mye framover, sa Støre i sin tale i Folkets Hus torsdag ettermiddag.

Han understreket imidlertid at dette ikke vil skje av seg selv, men at det må vilje til, og at fiskerne, oppdretterne, forskerne, energi- og mineralsektoren må satse sammen med myndighetene.

– Derfor vil jeg som statsminister fra første stund lede arbeidet med å få på plass et verdiskapningsprogram for havnæringene, sa Støre.

– Jeg mener havsatsingen vil gi en ny vekst og nye jobber for landet vårt, framholdt Ap-lederen og la til at det neste store initiativet Norge skal ta, handler om nettopp hav.

– Vi skal lede an i et internasjonalt krafttak for å redde havets helse