– Vi må ikke bli for fokusert på det som skjer i utlandet, dette er et holdningsspørsmål også i vårt eget land. Her må engasjerte menn vise vei. Ikke bare menn i denne sal, også menn i det hus hvor jeg sitter, sa utenriksminister Støre fra Stortingets talerstol tirsdag.

Støre mener norske soldater på internasjonale oppdrag og bistandsarbeidere må vise vei og fremme gode holdninger blant norske menn.

– Det å være under fremmede himmelstrøk, i fredsbevarende operasjoner, er krevende. I slike situasjoner vil spørsmålet om prostitusjon før eller senere dukke opp, og da er det viktig at vi har jobbet godt med holdninger i forkant, sier Støre til Aftenposten.

Han opplyser at Utenriksdepartementet har intensivert det holdningsskapende arbeidet blant soldater og bistandsarbeidere.

Uttalelsen hans i Stortinget tirsdag var et svar på Marit Nybakks oppfordring til mannlige stortingsrepresentanter om å engasjere seg mot menneskehandel, som er synlig like unna Stortinget. Der selger stadig flere kvinner fra Øst-Europa og Nigeria sex til norske menn. Flere av kvinnene er ofre for menneskehandel. Støre forsikrer at han personlig skal sørge for at menneskehandel blir diskusjonstema med land som Ukraina og Moldova.