Petter Stordalen markerte seg som industriarbeidernes forsvarer da Union papirfabrikk i Skien var truet av nedlegging i fjor. Han lyktes ikke med å bli fabrikkens redningsmann, men holdt glødende appeller for lokalbefolkningen.

Stordalen er invitert til Oslo Arbeiderpartis arrangement på Hotel Royal Christiania etter 1. maitoget i hovedstaden. Han og tidligere statsråd Gudmund Hernes holder hver sin tale for dagen.

– Vi har pleid å ha litt utradisjonelle talere. I fjor hadde vi Jens P. Heyerdahl, sier partisekretær Rune Tokle i Oslo Arbeiderparti.

Heyerdahl er kjent både som næringslivstopp og som Ap-medlem, det er ikke Petter Stordalen. Men Tokle bekrefter at Stordalens engasjement for Union er en av grunnene til at han ble invitert.

– Han får mulighet til å presentere sine tanker om eierskap som vi har vært litt opptatt av. Det betyr ikke at vi er enige med Petter Stordalen i alt, sier Tokle.

Valla hovedtaler

Hovedtaler på Youngstorget 1. mai blir LO-leder Gerd-Liv Valla, som lenge har vært sykmeldt etter at hun brakk ryggen på skitur.

Arbeiderpartileder og statsminister Jens Stoltenberg skal holde tale for dagen i Hommelvik i Sør-Trøndelag og Verdal i Nord-Trøndelag. Hommelvik er hjemstedet til Arbeiderpartiets legendariske statsminister Johan Nygaardsvold. «Internasjonalt samhold» er Arbeiderpartiets og LOs hovedparole for dagen.

Senterpartiet er ikke kjent for sine 1. mai-tradisjoner, bortsett fra ett sted. Grimstad Senterparti feirer 1. mai på 37. året. I år kommer partileder og kommunalminister Åslaug Haga for å holde hovedtale på Landvik sentralskole.

– Det kommer folk fra hele Aust-Agder. Vi regner med omtrent 100 deltakere i år, sier Wenche Norgaard i Grimstad Sp til NTB.

Også KrF-leder Dagfinn Høybråten markerer dagen. Vestfold KrF har sitt tradisjonelle 1. mai-arrangementet på Gjennestad gartnerskole i Sem, og for første gang er ikke Kjell Magne Bondevik hovedtaler.

SV og palestinerne

SV-leder Kristin Halvorsen reiser til Rogaland 1. mai. Hun skal holde appell i Sandnes og på Sola før hun holder hovedtalen i Stavanger.

SVs 1.mai-innsamling går til palestinske flyktninger og deres kamp for å vende tilbake til eget land. Striden om norsk bistand til Hamas-regjeringen kan gi kampanjen et ekstra løft.

– Det kan godt hende, sier partisekretær Edle Daasvand til NTB.

Hun vet ikke om noen lokale 1. maikomiteer har parolen «Støtt Hamas-regjeringen nå». Daasvand er glad for at oppmerksomheten nå er mer rettet mot støtte til palestinske flyktninger enn boikott av israelske varer.

Hun tror mange paroler vil handle om EUs tjenestedirektiv og frykten for økt sosial dumping.

– Vi vil ikke kommentere lønnsoppgjøret, men mange av våre talere vil nok trekke fram at regjeringen har lovet en likelønnskommisjon som skal sikre økt likelønn mellom kvinner og menn, sier hun.

Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen har gjerne holdt tale 1. mai, men i år har partiet ingen planer om å markere dagen, får NTB opplyst.