Investor Petter Stordalen er optimistisk med tanke på å finne en løsning i sykehotellsaken i Oslo.

– Jeg håper vi kommer fram til en fornuftig løsning, som også økonomisk er forsvarlig å gjennomføre, sier Petter Stordalen.

Mandag vedtok styret ved Rikshospitalet at all aktivitet skulle stanses. I et påfølgende debattprogram på NRK gikk investoren Arthur Buchardt til sterkt angrep på beslutningen, og sa at private investorer kunne fullføre byggingen og finansiere prosjektet gjennom pasientbetaling. Byggingen skulle ikke koste det offentlige en krone.

– I dag må sykehuset likevel betale for pasientopphold på andre hoteller i Oslo, sa Buchardt i debattprogrammet.

– Mange alternativer

Entreprenøren som allerede var godt i gang med byggingen, har varslet et erstatningskrav på 28 millioner kroner.

Nedriggingen av sykehotellet skulle egentlig starte til uken, men nå er dette blitt utsatt i påvente av resultatet fra møtet mandag.

Stordalen mener private investorer er løsningen på problemene som har oppstått.

– Vi jobber med mange ulike alternativer som vi tror vil lønne seg, sier Stordalen, som heller ikke utelukker å kjøpe areal av Rikshospitalet.

Behandles mandag

– På bakgrunn av at det er oppstått uklarhet i forhold til de private og hvilke tilbud de ønsker å gi, har vi valgt å innkalle dem som har vist interesse. Vi vil redegjøre for vår status og våre rammer og regelverk, sier styreleder Steinar Marthinsen ved Rikshospitalet til Aftenposten.

Arthur Buchardt stiller også på mandagens møte. Han er tidligere kreftpasient ved sykehuset, og har uttrykt et sterkt ønske om å få fullført prosjektet.

– Tilbudet er ekstremt viktig for kreftpasienter og deres pårørende. Det er ikke noe problem for private å realisere det, sier Buchardt.

Andre bruksområder

Ifølge styreleder Steinar Marthinsen ved Rikshospitalet kan det også bli aktuelt å reise bygget og bruke det til andre sykehusformål, dersom ikke private får bygge.

– Det kan være aktuelt, og det er ett av sporene vi jobber med. Vi arbeider med å minimalisere tapet. Da må vi se på hvilke behov vi har. Men først vil vi avklare hva de private tilbyr, sier Marthinsen

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst sier det godt kan tenkes at det blir bygget et sykehotell på andre sykehusarealer i Oslo-området i stedet.

– Selv om vi besluttet å ikke bruke egne investeringsmidler på å få videreføre sykehotellet, så tror jeg vi skal klare å finne andre løsninger innenfor våre totale sykehusarealer i Oslo. Vi vet vi har for mye sykehusarealer i Oslo, sier Harlem.