Det var disse fire partiene som sikret flertall for å plassere slammet fra havneområdet ved operaen, til området ute ved Malmøykalven i Bunnefjorden, to kilometer sør for operaen i Bjørvika. Stordalen anmoder derfor Oslos velgere om å sparke Høyres Erling Lae og Frps Svenn Kristiansen ut av rådhuset, skriver VG

Stordalens valgavis er laget sammen med miljøorganisasjonen Neptun og går ut til 162.000 husstander i Oslo mandag. På forsiden av avisen er Lae og Kristiansen avbildet med et giftdødninghode, sammen med listetoppene fra SV og Venstre.

– Det er galskap å dumpe giften i fjorden på denne måten. Jeg mener det er så alvorlig at jeg bare må protestere. Jeg håper jeg får velgerne med meg, sier Stordalen.