Det kom frem da de ansatte ved sykehuset møtte Helse Fonna-ledelsen torsdag kveld.

Det har lenge vært ønske om en egen leder ved Stord sjukehus. Mangel på stedlig leder var et av ankepunktene fra arbeidsgruppen som skrev varslerbrev til Helse Fonna-styret i januar.