Fordelingen av konsernfunksjonene er allerede gjort. Tre går til Stavanger, to til Oslo og en til Bergen. Trondheim får null.

I Stavanger er ordførere, politikere og næringsliv pottesure for at ledelsen av selskapets internasjonale virksomhet flyttes til Oslo. I Trondheim er man minst like furten over at teknologihovedstaden ikke blir sete for konsernets teknologivirksomhet. Teknologi og satsing på alternativ energi skal bestyres fra Bergen, av Margareth Øvrum.

Bergen har aldri hatt noen konsernlederfunksjon verken for Statoil eller Hydro tidligere. Bergen og Oslo kan derfor ha mest grunn til å være fornøyd med det grovkartet som er tegnet så langt.

Men de nærmeste dagene skal konserndirektørene plukke sin nærmeste ledelse og stab, og fordele disse mellom storbyene.

Magneteffekten

I Bergen har politikere og næringsliv lenge vært engstelige for at Øvrums nærmeste ledere blir jobbende fra Trondheim og Stavanger.

Det er ikke hennes nærmeste medarbeidere i seg selv som er så interessante, men den magneteffekt de har på den type aktivitet de skal bestyre. For bedrifter, forskningsmiljøer og organisasjoner vil gjerne være der sjefene hos de største kundene er.

Dessuten vil StatoilHydro-ledere som bor i Bergen, nødvendigvis ha familie og en stor del av nettverket sitt i byen. Og de fleste har en rar tendens til å bry seg litt om hjemstedet.

Samtalen om dette går nå i korridorene på Sandsli, men ingen har lov til å snakke høyt om det.

En science fiction-opplevelse

En rusletur på Hydros forskningssenter en vanlig fredag gir litt følelsen av å være med i en science fiction-film

Nede i en liten kinosal i kjelleren tar geofysiker Jens Grimsgaard på seg de tredimensjonale brillene og går bokstavelig talt inn i filmen. Han stanser opp midt inne i reservoaret på Granefeltet og bruker en fjernkontroll til å hente frem nye strukturerer i feltet. De ulike bergartene har forskjellige farger, mens brønnene som er boret ser ut som knallrøde rør. Gjennom de tredimensjonale brillene ser det ut som Grimsgaard stadig blir spiddet av røde rør, etter hvert som fjernkontrollen forflytter ham innover i reservoaret.

Dette virtuelle verktøyet er for lengt blitt hverdag for geofysikeren. Det ble i sin tid utviklet av Christian Michelsen Resarch i Bergen og Hydro, og solgt for en solid slump penger til seismikkgiganten Schlumberger.

Utrolig treffsikkerhet

Det som opptar Grimsgaard og mange andre forskere som snart kommer inn under Øvrums vinger, er et boreprosjekt som prøves ut på Troll-feltet. Det kan flytte boreteknologien opp ennå en divisjon.

Fra før har man ingen problemer med å bore opp til ti kilometer horisontalt og spre boringen fra samme brønnen i fem ulike forgreininger. Mest imponerende har det vært at man flere kilometer under havbunnen, og enda flere kilometer ut fra plattformen, har en treffsikkerhet som bare avviker med maksimalt 50 centimeter.

Men nå skal det treffes enda bedre. Det skal bores fortere, og ikke minst kan brønnene justeres slik at dreneringen av olje— og gassfeltene blir enda mer optimal. Det betyr mer penger i kassen.

Et nytt måleutstyr, i en kabel helt fra borekronen og opp gjennom borestrengen, gir tusen ganger mer informasjon om ulike forhold i brønnen. Denne informasjonen overføres med bredbåndshastighet, slik at man har den på Sandsli samtidig som målingen pågår flere kilometer under havflaten der ute.

Men lokalisering og lederkabal for teknologiutviklingen i StatoilHydro vil de ikke snakke høyt om på Sandsli.

På grensen til det dannede

Det vil derimot byrådsleder Monica Mæland i rådhusets 13. etasje.

— Vi har sendt brev til Helge Lund, Eivind Reiten, Margareth Øvrum, Tore Torvund, hele regjeringen og Hordalandsbenken på Stortinget. Var det noen jeg glemte nå?

Mæland snapper litt pust.

— Og Friele har prøvd å ringe både Helge Lund og Eivind Reiten fra Brasil i dag. Dessuten vil Arbeiderpartiet i byen snakke med Jens Stoltenberg som skal være her i helgen. Ja, denne saken står vi felles om, sier Mæland.

Hun har med stigende uro registrert den høylytte klagingen fra Trondheim og Stavanger, og har derfor drevet et lobbymas som hun selv mener er på grensen til det dannede.

— Vi har nok vært for dannet i lokaliseringssaker her i Bergen. Men denne gangen har vi virkelig vært på banen.

Byrådslederen er redd for at det skulle gå politikk i denne fasen av oljekonsernets lokalisering. For rent faglig vil Bergen stå seg godt, mener hun.

De viktigste magnetene for byen er geologimiljøene ved universitetet, med to sentre for høyere forskning som spydspissene.

Sjefenes bosted teller mye

Kroppen til Helge Dyrnes er enda mer i bevegelse enn det vi er vant til. Under en transportkonferanse på Terminus er konsentrasjonen litt i ulage - han er mer opptatt av det som skjer i StatoilHydro.

— Vil det være bostedet til de nye lederne som bestemmer hvilke teknologifunksjoner som skal styres fra Bergen?

— Det vil jeg ikke ha noen formening om. Men jeg tror at Bergen har hatt en betydelig fordel av det faktum at både Margareth Øvrum er bosatt i Bergen, mener Dyrnes.

Men på Museumsplass sitter en ny universitetsdirektør som ikke ønsker å være med i noen lobbykampanje.

— Vi vil ikke legge oss bort i hvordan StatoilHydro organiserer sin virksomhet, sier Kari Tove Elvbakken.

Hun synes det er fint at teknologivirksomheten skal styres fra Bergen.

— Men for universitetet er det viktig å ha en forskning som har kvaliteter nok til å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt, sier direktøren.

Som mener at dette er måten universitetet kan gjøre seg interessant for StatoilHydro på, uansett hvor konsernet måtte finne på å lokalisere seg.

EN 3D-OMSEILING UNDER HAVET: Med 3D-briller og fjernkontroll kan senior geofysiker Jens Grimsgaard bevege seg virtuelt inne i selve reservoaret på Grane-feltet. Verktøyet er laget av Hydro og CMR i Bergen. Dette har gjort oss enda bedre der vi er best fra før, nemlig leting og økt utvinning, mener Grimsgaard.
KJEMPEFORNØYD: Bergen kan være kjempefornøyd med lokaliseringsbeslutningene til StatoilHydro så langt, mener byrådsleder Monica Mæland. Lobbyaktiviteten har økt de siste ukene, for at ikke Stavanger og Trondheim skal snike til seg godbiter.
IKKE HENNES BORD: Kari Tove Elvbakken har fungert i drøye to uker som universitetsdirektør. Hun mener at alt som kan bidra til mer kvalitetsforskning til Bergen er av det gode. Men StatoilHydros lokalisering, vil hun ikke ha noe med å gjøre.