Det er visestatsminister John Prescott som har gitt grønt lys for undersøkelsen.

Undersøkelsen skal foregå med fjernstyrt undervannsfartøy sommeren 2002. Blant formålene med undersøkelsen er å ta bilder som kan forklare hvorfor båten sank, finne bevismateriale som kan bringe klarhet i om "Gaul" var involvert i spionasje og å lete etter levninger etter mannskapet. Disse vil i så fall bli identifisert ved hjelp av DNA-undersøkelser.

Prosjektet har også som formål å utvikle metoder for å gå inn og undersøke innsiden av sunkne fartøy.

Hele mannskapet på 36 omkom, da "Gaul" gikk ned i Barentshavet vel 50 nautiske mil fra norskekysten. De etterlatte har lenge hatt mistanke om at tråleren ble truffet av en sovjetisk torpedo.

–Jeg har gitt tillatelse til å gjennomføre undersøkelsen for å fjerne tvilen omkring skjebnen til "Gaul". Jeg håper dette vil være til trøst for familiene som har lidd i uvisshet så lenge, sier Prescott, ifølge en pressemelding fra den britiske ambassaden i Oslo. Han understreker imidlertid at han ikke kan love at ekspedisjonen vil være vellykket, og i så fall kan man ikke regne med flere undersøkelser av vraket.

I 1999 kunngjorde Prescott at de vil gjenåpne undersøkelsen av "Gaul"-forliset, fordi det var kommet fram nye og viktige beviser etter at vraket ble funnet på havbunnen i 1997.

NTB