Kripos og Politidirektoratet diskuterer muligheten for å nekte utenlandske medlemmer av de beryktede MC-gjengene innreise til Norge.

– Det er et høyaktuelt tema. Alle land vil gjerne gjøre det vanskeligere for miljøer å organisere seg, sier Storberget til NRK.

Justisministeren ser gjerne at gjengene blir stoppet før de begår alvorlig kriminalitet.

Det er fem år siden Politidirektoratet la fram en plan for hvordan MC-gjengene skulle bekjempes. I dag er det 11 flere klubber enn den gang.

Antall medlemmer har de siste fem årene økt fra 136 til rundt 220 medlemmer i de fire største MC-klubbene, skriver VG.

Samme praksis?

I Canada stanses alle utenlandske medlemmer i kriminelle gjenger på grensen. Nå vurderer sentrale personer i Kripos og Politidirektoratet muligheten for å innføre samme praksis i Norge, skriver Aftenposten.

Norske myndigheter bortviser i dag kun medlemmer dømt for alvorlig kriminalitet.

– Canadas filosofi er at de som går inn som medlem i Bandidos eller en annen MC-gjeng, vet det er et brorskap av kriminelle. I Norge er 65-75 prosent av medlemmene i Outlaws, Hells Angels og Bandidos straffedømt. Vi foretar nå juridiske betraktninger for å se på et slikt grep overfor gjengene. Saken har sine prinsipielle sider, sier Atle Roll Mathisen, sjef for taktisk etterforskning i Kripos.

Fest i helgen

Problemstillingen ble aktuell i forbindelse med helgens fest i Kristiansand, der 150 gjester, inkludert Bandidosmedlemmer fra en rekke europeiske land, var samlet for å markere femårsjubileet for etablering av avdelingen på Sørlandet.