Ifølge det VG Nett får opplyst vil regjeringen gjøre et formelt vedtak om dette i neste uke, deretter må bevilgningene godkjennes i Stortinget.

Avisens kilder opplyser at Sivilforsvaret vil få 30 millioner kroner ekstra til utstyr og innsatsbekledning av mannskaper nå i høst, men også politiet vil bli styrket på flere områder.

Styrker politiet

Politiets sikkerhetstjeneste skal få økte midler til å overvåke interntrafikk, livvakttjeneste og spaning, mens Oslo-politiet skal få midler til å holde politihelikopteret i operativ tjeneste når det er påkrevd. Beredskapstroppen skal også styrkes ytterligere.

Storberget vil også forlenge vikariatene til 100 ferske politistudenter samt øke bevilgningene til Politihøgskolen slik at det også neste år kan tas opp 720 nye studenter.

Vil forby halvautomatiske våpen

NRK melder at Storberget også ønsker å forby halvautomatiske våpen til sivil bruk. Massemorderen Anders Behring Breivik brukte en halvautomatisk rifle da han drepte for fote på Utøya 22. juli.

— Nå ser vi på hvilke typer våpen folk skal ha lov til å eie, hvilke vilkår som skal gjelde før du kan få tillatelse og hvordan man kan kontrollere og sjekke etter at man har fått en tillatelse, sier Storberget, som likevel presiserer at han vil avvente med å konkludere inntil saken er behandlet i regjeringen og i Stortinget.

Ifølge VG Nett vil også forsvarsminister Grete Faremo (Ap) styrke Forsvarets helikopterberedskap ytterligere.

Har varslet ekstrabevilgninger

I forrige uke bekreftet finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) overfor NTB at regjeringen vil gi ekstra midler på statsbudsjettet for 2011 for å dekke inn de enorme utgiftene etter terrorhandlingene 22. juli.

— Samlet sett fremmes det proposisjoner for ulike departementsområder på 722,9 millioner kroner, sa Johnsen.