I et brev han selv har signert skriver justisministeren til presidentskapet mandag at han er villig til å gi en redegjørelse for Stortinget om terrorangrepene. Han peker på at han flere ganger allerede har belyst spørsmål som er kommet, blant annet under trontalen og ved framleggelsen av forslaget til statsbudsjett.

— Jeg er likevel innstilt på, og eventuelt sammen med forsvarsministeren, til ethvert tidspunkt å redegjøre for aktuelle forhold overfor Stortinget, skriver Storberget til stortingspresidenten.

Flere i opposisjonen på Stortinget har i flere uker etterspurt en egen orientering fra justisministeren. Blant annet har lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp), gått ut med krav om at en redegjørelse må bli gitt før 22. juli-kommisjonen er ferdig med sitt arbeid neste år.

VIL ORIENTERE: - Jeg er likevel innstilt på, og eventuelt sammen med forsvarsministeren, til ethvert tidspunkt å redegjøre for aktuelle forhold overfor Stortinget, skriver Storberget til stortingspresidenten.
CARL MARTIN NORDBY