Forslaget kan, etter det Aftenposten kjenner til, bli behandlet i statsråd allerede neste fredag. Storberget har tidligere varslet tiltak for å hindre justismord av typen Fritz Moen ble utsatt for.

Aftenposten skriver at Storberget vil nedsette en kommisjon som skal gjennomgå både de etterforskningsmessige og påtalemessige vurderingene som ble gjort forut for dommen som falt i lagmannsretten i 1978. Den lød på 20 års fengsel og 10 års sikring.

Moen tilbrakte 18 år i fengsel som følge av at han ble dømt for to drap han ikke hadde begått, og som en annen person innrømmet på dødsleiet.

Storberget vil ikke kommentere opplysningene i Aftenposten.

– Vi har allerede sagt at det vil bli en styrking av Gjenopptakelseskommisjonen og av DNA-registreringen. Men det vil komme mer, uten at jeg vil offentliggjøre dette nå, er Storbergets eneste kommentar til saken.