Oslo (NTB-Per Christensen):Regjeringspartnerne SV og Sp går inn for rettsforfølgning av horekunder, og saken vil komme opp på Aps landsmøte i slutten av april. Oslo Ap har langt inn forslag om å støtte kriminalisering, og det er mange i partiet som vil ha forbud. Men saken splitter partiet.

Storberget mener menneskehandel og prostitusjon er et omfattende problem som krever et bredt spekter av tiltak, og at lovforbud ikke nødvendigvis vil få bukt med prostitusjonen.

Betenkt

– Vi må se nærmere på erfaringene fra Sverige. Et lovforbud kan skape muligheter, og jeg er glad for at debatten reises. Likevel er jeg foreløpig betenkt. Erfaringene fra Sverige er ikke entydige. Det kan være at mye av trafikken bare flyttes innendørs eller på andre måter går under jorda, sa Storberget.

Spørsmålet om lovforbud ble tatt av KrFs Bjørg Tørresdal. Hun viste til at SV nettopp har vedtatt forbud, og at både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti støtter kriminalisering av sexkjøp.

Blandede erfaringer

– Kvinner og barn er ingen handelsvare. Sverige innførte lovforbud i 1999, og erfaringene viser at omfanget er redusert. Men regjeringen i Norge nøler, selv om både SV og Sp er tilhengere av forbud. Vil Arbeiderpartiet også gå inn for kriminalisering, spurte Tørresdal.

Storberget mener at erfaringene fra Sverige langt fra er entydige.

– Dette er en av vårs tids største utfordringer, og det er ingen enkle svar. Det er ingenting som entydig peker på at et lovforbud alene vil løse noe. Regjeringen synes ikke tiden er inne, men har vedtatt en lang rekke andre tiltak som vi håper vil føre til nedgang i prostitusjonen, sa Storberget.