Tirsdag sendte Justisdepartementet på høring et omfattende lovforslag som inneholder straffebestemmelser for særlig alvorlige forbrytelser. Dagens straffelov inneholder ingen slike bestemmelser, skriver Aftenposten.

Ordinære forbrytelser foreldes og man kan ikke straffes etter et visst antall år. Men folk som gjør seg skyldig i folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, skal for all ettertid kunne bringes til ansvar, ifølge forslaget.

Departementet går også inn for at verving av barn og ungdom under 18 år skal regnes som krigsforbrytelse. Dette er strengere enn internasjonale regler, som har en grense på 15 år.

Behovet for egne straffebestemmelser om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten er blitt aktualisert gjennom medieoppslag om at utlendinger som har fått oppholdstillatelse i Norge, kan ha deltatt i slik kriminalitet i sine opprinnelige hjemland.

Storberget regner med å kunne sende lovforslaget til Stortinget i løpet av høsten. Han håper loven kan tre i kraft fra årsskiftet.

Sverige og Danmark har allerede egne lover om folkemord.