Likevel vil han avvente en stund med eventuelt å oppnevne en egen granskingskommisjon.

– Årsaken til det som har skjedd skal vi finne, men formen på undersøkelsene må vi komme tilbake til, sa Storberget til pressen utenfor ruinene av det sammenraste huset i Fjelltunvegen 31. Han avviser at det er passivt å vente med en granskingskommisjon.

**Les også:

Godtar skredfare**

– Akkurat nå er det andre forhold som er viktig å rydde opp i. Fem er savnet. Mange har mistet sitt eget hjem. Her er det gjort en stor innsats av alle. Hele Ålesund har stilt opp. Så får vi finne formen på undersøkelsene som må gjøres etter hvert, sier justisministeren.

Arbeidsgruppe

– Det er helt naturlig at vi setter ned en arbeidsgruppe for å finne ut hvordan dette kunne skje. Det er vi forpliktet til, sier varaordfører Lodve Solholm i Ålesund (Frp) til NTB.

Dette er de savnede '

— Arkitektene blir hengt ut Fylkesgeolog Einar Anda fastslo torsdag at mellom 5.000 og 6.000 tonn stein raste ned fra fjellsiden bak boligblokken i Fjelltunvegen, slik at hele huset ble forskjøvet 6-7 meter, og de nederste etasjene kollapset.

– Fortsatt er det en redningsaksjon vi har oppmerksomheten vår på. Det handler om graden av evakuering, arrangere innkvartering og en rekke andre praktiske spørsmål. Samtidig har vi begynt å tenke framover. Og når dette kaoset, som vi har rimelig god kontroll på, har lagt seg, er jakten på årsakene det neste vi må gripe fatt i, sier varaordføreren.

Lytte til råd

Solholm sier det ikke er avklart om Justisdepartementet blir direkte representert i en slik granskingsgruppe. Han legger til at kommunen vil ta med seg alle de rådene de kan få fra Storberget og hans departement når det gjelder gruppens sammensetning, mandat og arbeidsmetoder.

Les også: Her kan det rase i Bergen

Truffet av 6000 tonn stein – Vi må gå gjennom alt i saken. Samtidig må arbeidet avpasses mot politiets etterforskning. For vår del er vi ikke ute etter å finne syndebukker, men å finne årsaken slik at vi kan trekke lærdom og erfaringer, sier Solholm.

Storberget sier at han har hatt en god dialog med kommunen om det som har skjedd. I Ålesund traff han også mannskapene som har vært med på bergingsarbeidene. Han fikk i tillegg møte med mange av de evakuerte.

Sterke møter

– Det er veldig sterke inntrykk. Jeg har møtt mennesker som er utrygge for det man har mest trygghet rundt, nemlig sitt eget hjem. Jeg har også hatt sterke møter med dem som står midt i og prøver å hjelpe. Både politi, brannvesen, Forsvaret, Sivilforsvaret, Røde Kors og mange andre har vist at Norge har en god evne til å stå på i kriser, sier Storberget.

Halte kvinne ut av ruinene Justisministeren var torsdag på befaring på ulykkesstedet og møtte pårørende og evakuerte etter rasulykken.

– Jeg og regjeringen er beroliget over tilbakemeldinger om at folks behov er blitt møtt i en veldig vanskelig situasjon. Og det er godt å høre at hele Ålesund har stilt opp for dem som er rammet, sier han.

IMPONERT: Jusitisminister Knut Storberget mener Norge har god evne til å stå på i kriser.