Han sier det vil bli en bred høring før den endelige forskriften blir utarbeidet i løpet av året.

– I denne høringen vil det være naturlig at øyeleger og annet helsepersonell legger fram sitt syn, også basert på erfaringene fra gårsdagens nyttårsfeiring, sier justisministeren.

Han mener det er viktig at prosessen mot et forbud ikke går for raskt og at demokratiske spilleregler blir fulgt.

– Helse først

Storberget sier han det siste året har vært sterkt engasjert i menneskerettighetsspørsmål og i kvinner og barns rettigheter.

– Men først når du vil ta pinneraketten fra Ola Nordmann begynner det å ta av, sier justisministeren.

Han vil også la bransjens folk komme til orde i høringsrunden på linje med forsikringsselskap og andre med økonomiske interesser knyttet til spørsmålet.

Justisministeren sier det likevel er de helsemessige hensyn som må settes først.

Selv tror han departementets beslutning om å forby pinneraketten er en viktig og riktig beslutning.

Om dette blir det eneste forbudet, vil resultatet av høringsrunden avgjøre.

Offentlig ansvar

Brigadesjef Bjørn Lind i Oslo brann og redningsetat sier til NRK at det er helt uforsvarlig å la amatører få lov å håndtere fyrverkeri.

Hans forslag er at offentlige myndigheter for eksempel i regi av kommunene arrangerer et stort og flott fellesfyrverkeri i stedet for de pinnene som nå sendes hus-i-mellom også i det forbudte området i Oslo sentrum.

I mange andre land er det vanlig at slike storstilte fyrverkerier dominerer nyttårsfeiringene og ikke tusenvis av private initiativ fra balkonger og terrasser over hele landet.

VIL HA HØRING: Justisminister Knut Storberget.
SCANPIX