– Jeg har en glød for å hjelpe dem som er ofre for menneskehandel. Det har jeg hatt lenge, og jeg er blitt enda mer inspirert i løpet av dette landsmøtet, sier Storberget.

Han nekter å si at han har tapt saken, selv om han holdt et engasjert innlegg mot sexkjøpforbud på landsmøtet.

– Landsmøtet har staket ut en kurs for framtiden, og ingen går herfra som tapere. I vedtaket er det en rekke tiltak for å hjelpe folk ut av prostitusjon, sier han.

Storberget mener det er behov for mer spesialkompetanse i politiet for å bekjempe prostitusjon og menneskehandel.

– Det er en stor utfordring å gjøre politiet i stand til å lykkes med dette. Vi har opprettet en egen enhet i politiet i Oslo, så vi er underveis, sier han.