– Selve au pair-saken er sikkert grei nok. Men det jeg reagerer på, er at justisministeren selv tar kontakt med politiet for å påvirke dem til å behandle søknaden raskere. Jeg hadde forventet at statsråden viste bedre skjønn, sier Lodve Solholm (Frp), som leder Stortingets kontrollkomité, til dn.no.

Storberget sørget i tillegg for at den russiske kvinnen hadde 80.000 kroner stående på kontoen da politiet behandlet søknaden.

Storberget ser ikke at hans kontakt med politiet er klanderverdig.

– Jeg presiserte i den samtalen at jeg ringte som privatperson, og jeg mener at det ikke er problematisk. Jeg må også kunne forholde meg til politiet i private saker. Vi måtte få en avklaring raskt før fristen gikk ut sånn at hun hadde lovlig opphold, sier Storberget.

Solholm mener det uansett er lett for politiet å bli påvirket når justisministeren ringer, og mener Storberget er «justisminister 24 timer i døgnet».

– I dette tilfellet ser det ut som han har lagt et utidig press på politiet ved å bruke sin stilling til å oppnå noe, sier Lodve Solholm.