– Jeg er ikke gjort kjent med at det har vært ført forhandlinger mellom politiet og kriminelle miljøer i forbindelse med beslag av Munch-maleriene «Skrik» og «Madonna», skriver justisministeren i et brev til Fremskrittspartiet Jan Arild Ellingsen og Solveig Horne.

Storberget presiserer at det ikke har vært ført forhandlinger om soningsvilkår.

Frp sendte for 14 dager siden et brev til Storberget med krav om svar på om det foregikk noen form for forhandlinger, og nå foreligger altså svaret. Statsråden beklager at det tok såpass lang tid å svare.

Ellingsen mener Storberget går langt i å avvise at forhandlinger at funnet sted, og håper alle spekulasjoner om det motsatte nå blir gjort til skamme.

– Dersom det skulle vise seg at det likevel har vært ført forhandlinger, er dette i så fall en alvorlig sak for både riksadvokaten og justisministeren. Det er utenkelig at ingen av dem har vært informert dersom det har vært ført forhandlinger, sier Ellingsen.