— Det er helt feil, det som er blitt sagt om at vi snur og at det nye straffenivået blir for dyrt. Straffeøkningen ligger i den proposisjonen som ble lagt fram i dag, sier Storberget til NTB.

Han henviser til en sak i torsdagens VG om at maksstraffen for vold i nære relasjoner blir stående på inntil seks år i stedet for å heve den til åtte års fengsel. Storberget sier de måtte gi opp strafferammen på åtte år for å slippe å få en kraftig økning av antall saker som må gå med jury.

Les også: Utsetter forslag om strengere straffer

— Det er ganske mange saker det snakk om, og jurybehandling ville koste mye. Derfor er det en klok ting å gjøre som vi nå har gjort, mener Storberget.

Han påpeker at regjeringen ønsker å heve straffenivået i voldssaker med mellom 50 og 100 prosent. Han trekker fram et konkret eksempel hvor en person ble dømt til ett år og fire måneders fengsel.

— Der mener vi to og seks måneder hadde vært en mer passende straff.

Ap-statsråden håper den nye loven kan tre i kraft allerede til sommeren. Han sier den skal være et tydelig signal til Høyesterett i påvente av den nye straffeloven som kommer i 2012.