Kjetil Storaas Hansen (49) er i dag regiondirektør for Tollregion Øst-Norge, og vil tiltre som direktør i NSM etter nærmere avtale med Forsvarsdepartementet.

Storaas Hansen er utdannet ved Hærens krigsskole samt Militärhögskolan i Sverige, og har bred erfaring innen ledelse, omstillings— og utviklingsarbeid i offentlig og privat sektor.

Storaas Hansen har blant annet vært sjef for kompetansesenteret for Hærens luftvernartilleri, militær assistent for Forsvarssjefen og administrerende direktør ved Stansefabrikken Fredrikstad.