Ved operasjonssentralen i Vestfold blir det opplyst at flyet klarte å lande uten noen problemer før utrykningskjøretøyene var framme. Problemene flyet fikk har trolig sammenheng med det dårlige været i området.