Nå er nesten 9.000 tyskere sysselsatt i landet. Høy arbeidsledighet i Tyskland og gode arbeidsbetingelser i Norge gjør at tyskerne slår seg ned.

– I det gamle Øst-Tyskland er arbeidsledigheten på 16-17 prosent, sier seksjonssjef Hans Kure i Arbeids— og velferdsetaten til NRK.

Og tysk arbeidskraft er populært her til lands. En rekordlav arbeidsledighet på 2,8 prosent gir press i det norske arbeidsmarkedet, og vikarbyrået Manpower satser bevisst på rekruttering av tyskere.

– Fagmessig er de ganske like det en finner i Norge. De går rett inn i jobben. De kan faget, sier Geir Henrik Johansen, personalkonsulent i Manpowers avdeling for bygg og anlegg.

Den nyutdannede legen Markus Weidmann, som jobber på nevrologisk avdeling på Akershus universitetssykehus, valgte å bli i Norge etter et praksisopphold. Han sier 50 prosent av nyutdannede leger i Tyskland går til andre yrker.

– Lønningene er relativt dårlige, og arbeidsbelastningen er høy, sier han.