Strekningen mellom Bergsfjelltunnelen og Nordrepollen kan bli lysregulert i første byggetrinn. Tunnelen må på sikt utvides for å gi plass til to kjørefelt.

Begge alternativene til Statens vegvesen innebærer at bilister må ta til takke med en utbedret, gammel og smal anleggsvei når Jondalstunnelen står ferdig.

Fra nordsiden av Austrepollen vil veien bli lagt på en sjøfylling bygd opp av masser fra Jondalstunnelen. Dermed må flere naust flyttes.

— Alternativet ville vært inngrep i edelløvskog i området, en skog som er vurdert å ha nasjonal verdi, sier prosjektleder Roald Sletten.

Men motstandere mener den smale veien rundt Stanganeset verken er egnet eller ønsket som tilførselsvei.

— Ved å bruke denne veien utsetter man trafikantene for stor fare. Her kommer det ras med jevne mellomrom, sier Olav A. Gjerde og Gunnar Onarheim.

— Dessuten vil det være en tragedie for Mauranger om man ødelegger en av de få strandsoneperlene man har igjen langs fjorden. Hele sjøområdet blir brukt av fastboende og turister for rekreasjon og fiske, sier Onarheim.