I en undersøkelse gjennomført av MMI, mener 90 prosent av befolkningen over 15 år med tilgang til internett at statsmeteorologene har god greie på det de snakker om, skriver Meteorolgisk institutt i en pressemelding.

MMI har foretatt den samme undersøkelsen for 83 statsetater. Vinneren i den store undersøkelsen fikk en oppslutning på 71 prosent.

Undersøkelsene er ikke direkte sammenliknbare, fordi Meteorologisk institutt ble undersøkt som eneste etat, og kun blant folk med tilgang til internett. De øvrige etatene ble undersøkt i én og samme undersøklse, og utvalget ble trukket blant alle i Norge.

Informasjonssjef Heidi Lippestad ved Meteorologisk institutt er likevel godt fornøyd med resultatet av undersøkelsen:

— Selv om våre resultater ikke kan sammenliknes direkte med de øvrige etatenes resultater, står vi uansett med en metodisk gyldig undersøkelse. Og den sier at folk i Norge er svært godt fornøyde med Meteorologisk institutt.