— Det er veldig stor avstand. Og slik jeg oppfatter våre folk, er de innstilt på at det kan bli streik, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio-stat til NTB.

Til sammen over en halv million arbeidstakere er omfattet av lønnsforhandlingene i stat og kommune.

- Dårligste tilbud

Unio-stat valgte å bryte forhandlingene med staten tidlig fredag kveld, sammen med LO Stat, YS Stat og Akademikerne stat.

Da hadde staten tilbudt det LO Stats forhandlingsleder Morten Øye karakteriserte som «kanskje det dårligste tilbudet vi har fått».

— Noen brudd er relativt greie og enkle, mens noen ganger er du litt ekstra opphisset og sint. Det er jeg faktisk nå, kunne Øye fortelle NTB.

Irritasjonen ble vakt da staten tidligere på kvelden presenterte et økonomisk tilbud med en ramme på 3,1 prosent til de til sammen rundt 128.000 statsansatte, mens arbeidstakerne hadde krevd 4,75 og 5 prosent.

Irritert

Dagen før havnet oppgjøret for vel 400.000 kommuneansatte også til mekling, da LO Kommune og Unio-kommune marsjerte ut fra møtet med Kommunenes Sentralforbund (KS) uten at partene hadde begynt å snakke økonomiske rammer, hele fire dager før forhandlingsfristens utløp.

– Jeg har forhandlet siden 1995, og jeg har aldri tidligere møtt en arbeidsgiver som benytter tariffoppgjør til å rasere et avtaleverk i stedet for å bygge det ut og motivere til videre arbeid for bedre helse, omsorg og utdanning, raste Unio-kommunes forhandlingsleder Helga Hjetland.

Kort tid etter brøt KS selv forhandlingene med de to gjenværende organisasjonene ved bordet, YS Kommune og Akademikerne kommune. Også forhandlingene mellom de samme partene i Oslo kommune gikk til mekling før helgen.

Staten først

Siden de generelle kravene i de tre offentlige oppgjørene ligger i samme leie, vil de tre meklingene gå parallelt. Men trolig blir meklingen i staten, som riksmeklingsmann Svein Longva selv har hånd om, bli avklart først.

— Vi har fått signaler om at Longva vil at stat skal bli ferdig før kommune. Men det løpet vil bli lagt når vi møter ham tirsdag, sier Arne Johannessen.

Partene har tre uker på seg til å bli enige når meklingen er i gang. En eventuell streik i det offentlige kan bli et faktum i slutten av mai.