For de ansatte i staten gjelder oppgjøret først og fremst penger, mens det for lærerne i kommuneoppgjøret også omfatter viktige prinsipper om arbeidssituasjonen. Dette ble oppfattet som en atskillig mer komplisert spørsmål enn kroner og øre.

Meklingsmann Dag Nafstad, som håndterer KS og lærerne, sa ved 21-tiden at situasjonen var svært vanskelig og at det er fare for konflikt. Han hadde imidlertid håp om en form for avklaring nærmere midnatt.

Longva, som mekler i statsoppgjøret, sa tidligere på kvelden at han trolig ville ha noe mer konkret å meddele rundt fristens utløp ved midnatt.

Lang natt Partene forberedte seg på en lang natt med intens mekling og kompliserte regnestykker. Et brudd vil i løpet av få dager lamme mange samfunnsfunksjoner. Kommunene Alta, Trondheim, Sarpsborg og Fredrikstad vil bli hardest rammet allerede onsdag, men fra mandag vil konflikten bli utvidet.

Lederen i forhandlingssammenslutningen Unio, Anders Folkestad, sa tirsdag ettermiddag at det var umulig å spå om meklingen ville føre fram, eller om det gikk mot storstreik.

Slik meklingen er lagt opp, knyttes det størst oppmerksomhet til statsoppgjøret. Det er toneangivende og vil i realiteten bestemme utfallet av kommuneoppgjøret. Partene i kommuneoppgjøret vil se hva resultatet blir for de statsansatte før de avslutter sin mekling. Oslo kommune forhandler som et eget område og vil trolig først avslutte når de øvrige oppgjørene er avklart.

Etterslep De statsansattes organisasjoner krever betydelige lønnstillegg under henvisning til at de er blitt liggende langt etter privat sektor. Arbeidstakerorganisasjonene på statlig side er LO-Stat, YS-Stat, Unio og Akademikerne. Ingen av dem godtar statens tilbud på 3,1 prosent. Kravene ligger rundt 4,75 prosent.

Blir det brudd på både stats— og kommunesiden, vil nærmere 16.000 arbeidstakere bli tatt ut i streik fra onsdag morgen. Den største virkningen kommer først mandag etter langhelg med Kristi himmelfartsdag.

— Foreløpig er det en avventende holdning og umulig å si hvor det vil havne, sier Folkestad til NTB.

Han sitter ikke selv i forhandlingsdelegasjonen, men er i løpende kontakt med sine folk.

Fristen går ut ved midnatt, natt til onsdag, men alle involverte regner med at deler av natten må tas i bruk. På kommunesiden er læreroppgjøret det vanskeligste, og her er streikefaren størst. Tonen er svært anstrengt mellom KS og lærerorganisasjonene. Det er uenighet om hvorvidt eksamen kan holdes på planlagt måte.

Mange yrkesgrupper I kommunesektoren er det 40 særforbund som kan bryte enkeltvis, selv om de mekler gjennom fire hovedsammenslutninger. Lærere, førskolelærere, sykepleiere, fysioterapeuter og bibliotekansatte er blant de yrkesgrupper som kan gå i konflikt.

I statsoppgjøret blir rundt 12.000 arbeidsstakere tatt ut i første runde. Flere politidistrikter og Politidirektoratet blir rammet, blant annet er 90 politijurister tatt ut. En rekke straffesaker kan dermed bli utsatt. Ved universiteter og høyskoler blir også en streik merkbar.

Videre vil en konflikt ramme ligningskontorene, og utbetalingene av skattepenger kan dermed bli forsinket. Også ansatte ved trygdekontorene og i Aetat i de største byene blir tatt ut.