Kirkens SOS har 13 telefonsentre rundt i landet, og rundt 1.000 frivillige opererer en døgnåpen krisetelefon for mennesker som tenker på å ta sitt eget liv.

I løpet av de to siste årene har antall henvendelser økt med hele 50.000. I 2006 fikk Kirkens SOS drøyt 200.000 telefoner eller meldinger, og i år ligger det an til nok en betydelig økning, skriver Aftenposten.

Hvert år begår mellom 500 og 550 personer selvmord i Norge. Antallet har omtrent hver det samme siden 1994, men mørketallene er store.

Mandag er verdensdagen for selvmordsforebygging.