– Mellom klokka 17 og 23 den dagen ulykken ble kjent, hadde vi 250 telefoner fra ulike pårørende. Senere ble antallet noe mindre, men ved hvert innslag i nyhetene om ulykken, økbte antallet, sier lederen av Administrativ foresatt avdeling (AFA-kontoret) på Terningmoen, oberstløytnant John Petter Bachke.

Høy beredskap

Bache opplyser at kontoret vil ha høyere beredskap enn vanlig noen dager fremover, og at de vil være klare til å motta telefonhenvendelser døgnet rundt.

– Vi har faste prosedyrer for hvordan vi arbeider og vi er alltid klare til å snakke med pårørende, sier han.

AFA-kontoret har også en del av ansvaret for båreseremonien og begravelsen til den forulykkede soldaten, Kristoffer Sørli Jørgensen fra Stange i Hedmark.

– Båreseremonien vil bli tilpasset ønskene fra de pårørende. Det er også de pårørende som bestemmer hvordan begravelsen skal være, men vi vil ha et støtteteam hjemme hos familien som hjelper til med praktiske ting, sier oberstløytnant Bachke.

Forbønn for de pårørende

Sogneprest Frede Fjågesund i Stange sier at det ennå ikke er avklart om det blir noen minnestund i Stange kirke.

– Men sognepresten i Tangen og jeg skal ha felles gudstjeneste i Tangen kirke søndag. Der vil vi ha forbønn for de pårørende til de to som ble rammet i ulykken, sier han.

Richardsen, Tor