I dag er det 18.000 sprøytenarkomane i Norge. Ifølge Fagrådet innen Rusfelt i Norge var antallet i 1999 bare halvparten, opplyser leder av Fagrådet, Erling Pedersen.

Det er ulovlig å ikke gi rusavhengige den hjelpen de trenger. Allikevel står mange behandlingsplasser tomme. Hos Blåkors på Notodden er halvparten av sengene tomme, ifølge nestleder Ragnfrid Bakken.

— Kommunene, som skal betale for omsorg og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere, har ikke råd, sier Jan Herman Rørvik, faglig ansvarlig for institusjonene i Helse Sør.