Samtidig har antallet tvangsavviklinger steget med 34,5 prosent.

-Det er vanskelig å si noe om årsaken til økningen av antallet konkurser i år 2000, men økningen i antallet tvangsavviklinger skyldes blant annet endret regelverk, sier avdelingsdirektør Eirik Kristiansen i Brønnøysundregisteret i en pressemelding.

Det er i første rekke aksjeselskaper som går konkurs. I alt 1956 selskaper ble begjært konkurs i fjor. I tillegg har 995 personer som driver enkeltmannsforetak, gått konkurs, mens 537 personer har gått personlig konkurs.

Størst er økningen innen detaljhandel, fulgt av bygg— og anleggsvirksomhet, land- og rørtransport og hotell- og restaurantvirksomhet i tillegg til annen forretningsmessig tjenesteyting.NTB