Kommunalminister er gjerne med og henter ut arbeidskraftreserver hos deltidsarbeidende kvinner. Hun vil ha flere uføre tilbake i arbeidslivet. Tiltak for å få ned sykefraværet imøteses med interesse og forventning.

— Det må heller ikke være slik at vi bevilger oss så sjenerøse regler for førtidspensjonering at man rett og slett ikke kan si nei. De seks siste årene har den gjennomsnittlige pensjonsalderen gått ned med tre år, sier Solberg.

Men selv alle disse tiltakene vil ikke være tilstrekkelige til å dekke behovet for arbeidskraft i årene som kommer.

— Private firmaer må kunne ta seg betalt av norske arbeidsgivere for å finne arbeidskraft i utlandet. Norske arbeidskraftmyndigheter skal først og fremst ha ansvar for å få fatt i spesialarbeidskraft innen blant annet helsesektoren.

— Hvordan skal du unngå konfrontasjoner med LO som er mot en oppmykning av arbeidsinnvandring?

— Jeg tror det er mulig å komme dem i møte ved å legge opp til et regelverk som sikrer arbeidstakernes grunnleggende rettigheter, slik vi er vant til i arbeidslivet.

— Blir det ikke et dilemma at vi skal løse våre problemer med mangel på arbeidskraft ved å hente ekspertise fra land i den tredje verden som trenger ekspertene selv?

— Vi fjerner nå skillet mellom faglært og ikke-faglært arbeidskraft. I dag henter vi bare ekspertene. Så det vi gjør nå minsker det dilemmaet. Men vi kan kompensere for dette ved å utdanne flere fra den tredje verden ved våre utdanningsinstitusjoner.

— Ellers er jeg grunnleggende liberal på dette området. Jeg mener folk i prinsippet må få jobbe der de har lyst. I mange utviklingsland går akademikere arbeidsledige. De kan få en bedre fremtid i Norge. De sender penger hjem. Kanskje flytter de tilbake og etablerer egen virksomhet i hjemlandet.