Det er de urovekkende mange krefttilfellene blant tidligere ansatte ved Rødbergodden og Meløyvær kystfort i Nord-Norge som er den direkte bakgrunnen for undersøkelsen.

-En undersøkelse på dette nivået og av denne størrelsen er aldri tidligere blitt gjennomført i Norge, sier Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret, kommandør Jan Sommerfelt. Undersøkelsen skal utføres av Universitetet i Bergen og av Kreftregisteret i Oslo.

-Det skal ikke stå på penger for å få gjennomført denne undersøkelsen. Vi vil til bunns i problemet, sier Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Kjell-Birger Olsen. Han kan ikke si hvor mye den vil koste og hvor mange som skal være med på undersøkelsen som skal omfatte hele Sjøforsvaret og ikke bare ansatte ved kystfortene i Norge.NTB