Det utgjør hele 30 prosent av den totale, norske importen av kjøtt, som er på 9 millioner kilo kjøtt. Fra Storbritannia ble det i 2000 importert 200.000 kilo kjøtt, mens det fra Danmark ble importert 2,4 millioner kilo. I begge disse landene er det påvist kugalskap.

Kjøttimporten fortsatte som normalt i januar, tilsynelatende uforstyrret av rapportene om kugalskap i en rekke europeiske land.

Ifølge VG skal det blant annet være importert "kjøttstykker med bein av storfe...hele eller halve skrotter" fra Danmark, Frankrike, Nederland, Tyskland og Storbritannia, land som har hatt store problemer med kugalskap. Hjernevev og benmarg kan være kilde til kugalskap-smitte, det kan også lymfevev i tarmveggen.

Et flertall på Stortinget avviste torsdag et forslag om å forby import av storfekjøtt fra land med kugalskap. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet utgjorde flertallet.

NTB