Tabellen viser prosentandel som mener at problemene med kriminalitet i er blitt verre på grunn av folk som kommer fra andre land for å bosette seg
Hellas 81
Tsjekkia 75
Norge 74
Belgia 69
Ungarn 67
Sveits 66
Nederland 66
Tyskland 62
Portugal 59
Luxemburg 58
Israel 58
Spania 56
Sverige 56
Danmark 55
Polen 54
Østerrike 53
Slovenia 51
Italia 50
Finland 49
Storbritannia 44
Irland 34
Kilde: European Social Survey 2003, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Knapt tre av fire nordmenn (74 prosent) mener tror problemene med kriminalitet i Norge blir verre på grunn av folk som kommer fra andre land for å bosette seg her. Det viser tall fra European Social Survey samlet inn i 2003 og tilrettelagt av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Med en så høy skepsis til innvandrere, kommer Norge på tredjeplass av de 21 landene som inngår i undersøkelsen. Kun Hellas og Tsjekkia er mer skeptiske enn nordmenn. I våre nordiske naboland er man vesentlig mindre tilbøyelig til å koble innvandring mot kriminalitet.

Sverige og Danmark havner på 13. og 14. plass med henholdsvis 56 og 55 prosent som mener at innvandring gir økte problemer med kriminalitet. I Finland er det under halvparten som er av den oppfatningen.

Undersøkelsen viser samtidig at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom høy skepsis til innvandrere i denne sammenhengen, og høy innvandrerandel i befolkningen.

I land som Storbritannia, Italia og Spania, som har store innvandrergrupper i landet, er befolkningen som helhet vesentlig mindre skeptisk enn oss nordmenn.