Utkant-Norge frister med støtte til skoleelever, gratis tomter og etableringsstøtte, kommunal kontantstøtte og trygge arbeidsplasser for å friste byfolk til å etablere seg i distriktene. Tall fra Norsk institutt for by— og regionsforskning (NIBR) viser at fristelsene ikke er tilstrekkelig for unge mennesker til permanent å slå rot i utkanten.

— Det er svært høy gjennomtrekk i norske distriktskommuner. Mye av det kommunene tilbyr har bare midlertidige virkninger, sier forsker Kjetil Sørlie ved NIBR til Dagsavisen.