– Ingen kan lenger ta det for gitt at de får beholde jobben sin resten av livet, sier assisterende arbeidsdirektør Terje Tønnesen til Dagsavisen.

Undersøkelsen er gjennomført for Manpower og 12.000 personer i de 15 landene hvor Manpower har kontorer har deltatt i undersøkelsen.

Bekymringen er størst blant dem som jobber på midlertidige kontrakter. Det som ellers kjennetegner dem som frykter mest for jobbene sine, er at de er under 25 eller over 55 år og at de har underordnede stillinger.

Frykten for å bli arbeidsledig er størst i Spania der 70 prosent frykter for jobben og lavest i Belgia der bare 27 prosent er redde for å miste jobben. I Norge sier 51 prosent av dem som har svart på undersøkelsen at de frykter for å miste jobben.

– I forhold til situasjonen vi har hatt i arbeidsmarkedet i år, og prognosene for neste år, er frykten for å bli arbeidsledig overdrevet, sier Tønnesen.

Likevel advarer han arbeidstakerne mot å føle seg for trygge.

– Kontinuerlige omstillinger i arbeidslivet tilsier at folk må yte en innsats for å beholde jobben og arbeidsplassen sin, sier han.

8,4 prosent av den norske arbeidsstyrken er midlertidig ansatt. I andre kvartal hadde 202.000 personer tidsbegrensede jobber, ifølge Statistisk sentralbyrå.