Norsk Transportarbeiderforbund (LO) og YS-forbundet PRIFO krever et eget lønnstillegg på 1,4 prosent til fagorganiserte. De to organisasjonene overleverte sine krav til Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) fredag.

Leder av Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, tror streikefaren er stor.

— Vi krever et eget lønnstillegg til fagorganiserte. Våre medlemmer er lei av gratispassasjerer som får de samme rettighetene som dem uten å betale fagforeningskontingent, sier han til NTB.

YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet skal også forhandle sammen med de to andre forbundene, og det er ventet at de stiller seg bak kravet om tarifftillegg.