– Hele bygningsmassen står i brann og det er stor eksplosjonsfare. Vi har sperret av området i en radius på et par hundre meter. Vi kan ikke ta oss inn til området ennå på grunn av eksplosjonsfaren, sier overbefal Svein Møkkelgård i Orkdal brannvesen til adressa.no.

Trafostasjonen ligger ikke i et boligområde, så det har ikke vært nødvendig å evakuere noen.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 7.15 tirsdag morgen.

Trafostasjonen tilhører TrønderEnergi og forsyner Orkla Smelteverk med strøm.