Støv, fluorider, svoveldioksid og andre irriterende gasser plager arbeiderne i elektrolysehallene. Denne eksponeringen er en sannsynlig årsak til den forhøyede dødeligheten. Det viser en undersøkelse om kreft og dødelighet i norsk aluminiumsindustri.

Undersøkelsen påviser at arbeiderne har en forhøyet dødelighet forårsaket av lungesykdommene astma, kronisk bronkitt og emfysem, kjent som hall-astma, skriver Teknisk Ukeblads nettutgave.

Undersøkelsen ble startet i 1989 av Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat (AMS), Helseutvalget og Kreftregisteret. Rapporten viser en klar sammenheng mellom økt eksponering for fluorider og økt dødsrisiko.

I alt 11.103 menn har vært med i undersøkelsen.

NTB