Josefsen hadde vært sykmeldt i seks år i forbindelse med to tøffe hjerteoperasjoner. Han ville tilbake til sitt tidligere yrke, og var blitt lovet en deltidsstilling ved Bryn kirke i Bærum. Han hadde allerede rukket å ta fatt på prestegjerningen, blant annet ved å forrette en begravelse og planlegge sin første preken.

Så kom beskjeden fra Oslos biskop Ole Christian Kvarme. Josefsen var ikke skikket siden han i løpet av de seks årene utenfor kirken hadde inngått homofilt partnerskap, skriver Dagsavisen.

– Jeg ble knust. Det var forferdelig nedverdigende. Med unntak av hjerteproblemene er dette den tyngste beskjeden jeg har fått i livet, sier Josefsen.

I stedet for å følge prestekallet jobber Josefsen nå i et reisebyrå.

Kvarme sitter i bisperådet, der han med sitt synspunkt er i mindretall. Bisperådet ansetter prester i fulltidsstillinger, men biskopen kan selv ta ansvar for ansettelser som varer opptil ett år, slik som tilfellet var med Josefsen.

Kvarme mener hans nei til Josefsen er i tråd med det synet han tydelig har gitt uttrykk for hele veien, og forklarer at han spørsmålet om vikariater med bispedømmerådet.

– Denne type vikariater er det biskopen som har ansvaret for å engasjere til, og jeg har fulgt min kjente praksis med å ikke engasjere personer som lever i et homofilt partnerskap. Jeg fikk også reaksjoner fra deler av menigheten om denne presten, sier Kvarme.