Norsk Tipping har besluttet å trekke tilbake skrapeloddet CasinoFlax fra markedet med umiddelbar virkning. Kommisjonærene bes returnere alle loddpakker, og aktiverte, usolgte lodd vil bli godtgjort av selskapet, heter det i en pressemelding som Norsk Tipping sendte ut i dag.

Årsaken til beslutningen er at det har oppstått uklarhet hos enkelte spillere om hvorvidt loddet gir gevinst eller ikke.— Disse spillernes usikkerhet skyldes at vi i dette spillet har gitt esset verdien 1, noe som er tydelig merket på loddet. Utarbeidelsen av spillet er gjort i samråd med selskapets internasjonale loddprodusent, som også har praksis for at esset i slike spill kan ha laveste verdi, heter det i pressemeldingen.

Videre skriver Norsk Tipping:

— Vi ønsker ikke å bidra til uklarhet hos spillerne om premiene i noen av sine spill, og tar derfor konsekvensen av dette ved å trekke loddserien tilbake. Vi beklager det merarbeidet som dette vil medføre, men føler oss sikre på at både kommisjonærene og Norsk Tipping er best tjent med en slik håndtering av saken.