I eierskapsmeldingen slår regjeringen fast at styrene i de statlige hel— og deleide selskapene må være forberedt på tydeligere styring fra eieren.

Det innebærer blant annet at staten vil si nei til alle nye opsjonsavtaler, samt at ingen bonusavtaler skal kunne gi mer enn 50 prosent av fastlønnen i året. Kriteriene for bonusordningene blir strenge. Ingen leder skal kunne pensjoneres i ung alder. Pensjonsavtalen skal være på linje med det som gjelder for resten av bedriften. Ingen fallskjerm skal gi mer enn en årslønn.

Selskapene som staten helt eller delvis eier blir delt inn i fire grupper etter formålet med selskapet. Den største gruppen består av selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring i form av hovedkontor. Dette er selskaper som Hydro, Statoil og Telenor. I realiteten vil ingenting endres for disse.

Selskaper som må være forberedt på klarere styring er for eksempel Statkraft og Posten. Statkraft må godta en tøff utbyttepolitikk ved at det fastsettes til minst 75 prosent av overskuddet.

Slike selskaper må også være forberedt på å ivareta storsamfunnets behov og ønsker på en klarere måte, for eksempel i form av investeringer som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme.