Det har vakt sterke reaksjoner at et stort antall BV-202 er hugget opp til tross for at flere knapt har vært i bruk.

— Vi har ikke snudd. Beslutningen om opphogging ble tatt før Kristin Krohn Devold ble forsvarsminister, sier politisk rådgiver Bård Glad Pedersen til NTB.

Hensynet til miljøet var begrunnelsen for at Forsvaret ville hogge opp kjøretøyene i stedet for å selge dem. Beltevognene har et stort forbruk av blyholdig bensin, og man var bekymret for at utrangerte vogner skulle hensettes i naturen.

— Vi mener det er forsvarlig å avhende dem. Den enkelte kjøper må ta ansvar, sier han, og oppfordrer nye eiere til å klargjøre motorene for kjøring på blyfri bensin.

Men oppfordringen følges ikke opp av noe pålegg.

Om lag 1.000 beltevogner er hogget opp. Forsvaret hadde inngått kontrakt på opphogging av 200 til, men kan nå droppe disse avtalene uten tap. Opphoggingen kostet om lag 2.000 kroner per kjøretøy.

— Nå vil Forsvaret tjene penger på vognene i stedet, sier Glad Pedersen, som ikke vet hvor mye vognene vil selges for, og dermed hva inntektene blir for Forsvaret.

(NTB)