Odd Reidar Humlegård, leder for Politidirektoratet, ser ikke noen grunn til å endre eller stoppe pågående utsendelser av asylbarn fra Norge.

Regjeringen ga tidligere i år klar beskjed til direktoratet om at lengeværende asylbarn ikke skal prioriteres når politiet skal sende ut asylsøkere fra landet. Som BT skrev i dag, ble ikke den beskjeden videreformidlet fra direktoratet til Politiets utlendingsenhet (PU), som jobber med retursakene.

På spørsmål om hvilke ordrer Humlegård har gitt PU i dag, etter avsløringen, svarer han:

— Jeg har først og fremst snakket med dem om at de skal jobbe med å få fakta på bordet. De har god oversikt over hva som har skjedd av uttransporteringer det siste året.

LES OGSÅ:

Stopper ikke saker

— Blir saker stilt i bero i påvente av dette?

— Det er ikke noen grunn til å stille noe i bero. Det er ikke noe som tilsier at det er grunn til å endre noe nå. Det PU skal gjøre er å se nærmere på hva som har skjedd.

Etter at regjeringspartiene kom til enighet med Venstre og KrF om asylpolitikken, ble det klart at politiet ikke skulle prioritere å sende ut lengeværende asylbarn. Det betyr ikke at de ikke skal sende ut asylbarn, men bare at de ikke skal prioritere dem som har vært der lengst.

Menneskelig feil

Dette slo regjeringen fast i det såkalte tildelingsbrevet til direktoratet, det årlige brevet som legger føringer for politiets arbeid.

Denne beskjeden ble altså ikke sendt videre fra direktoratet, noe som kan ha ført til at flere asylbarn som ikke skulle ha vært sendt ut av landet, har blitt sendt ut. Hvorfor den beskjeden ikke ble videreformidlet, har ikke Humlegård et godt svar på.

— Det er naturligvis svært beklagelig at vi ikke tok med den svært viktige formuleringen fra regjeringens tildelingsbrev. Jeg kjenner ikke til at noe slikt har skjedd før. Det ser ut som om det har skjedd en menneskelig feil. Noen bedre forklaring enn det har jeg ikke. Nå skal vi gå grundig inn i dette, og se om det har fått noen konsekvenser.

Ble presisert

- Hadde dere møter med departementet om dette tildelingsbrevet?

— Ja, den prosessen er lang. Det er et stort dokument dette, som danner grunnlaget for bruken av 13 milliarder i 27 politidistrikt. Det er flere møter, med forskjellige tema.

- Var denne policyendringen et tema på noen av møtene?

— Jeg vil ikke gå inn og konkretisere noe rundt hvor glippen kan ha skjedd. Det jeg kan si er at det naturligvis er sterkt beklagelig at formuleringen ikke kom med.

- Men var det ikke et tema?

— Det har sikkert vært et tema i løpet av møtene. Det er vanskelig å huske møtene ett år senere. Men poenget i denne saken er formuleringen i tildelingsbrevet som ikke ble sendt videre.

Har mandat til å sende ut

Hvorvidt regjeringen engasjerte seg i at akkurat denne formuleringen skulle vektlegges, svarer Humlegård slik på:

— Det ble presisert at dette var viktig. Men det er ikke bare dette tildelingsbrevet som vi forholder oss til. Det er flere måter å innhente informasjon på, og vi følger jo med på de politiske føringene som kommer fra regjeringen.

I tirsdagens BT, bekreftet imidlertid sjefen i PU, politimeister Kristin Kvigne, at det er brevet fra POD som legger føringer for hvordan de legger opp arbeidet sitt. Det var brevet inneholdt den feilaktige formuleringen, om at lengeværende asylbarn skulle prioriteres.

Humlegård er ikke sikker på om politiet hadde jobbet annerledes, selv om de hadde unngått å presisere overfor politimestrene at lengeværende asylbarn skulle prioriteres i utkastelsessaker.

— Det er ikke slik at det er forbudt å sende ut lengeværende barn. Det ble bare presisert at de ikke skulle prioriteres. Nå skal vi se på den informasjonen som PU samler inn, og se nærmere på hva de gjort, og om dette har fått konsekvenser. Det er uansett et faktum at det er blitt sendt ut lengeværende barn i år. Det ligger godt innenfor det mandatet vi har.