Stoltenberg regner med at 22. juli-kommisjonen kommer med kritikk mot sikkerheten og beredskapen i Norge, men han avslår overfor Bergens Tidende å kommentere behovet for å ta politisk ansvar for det som sviktet, før, under og etter terrorangrepet.

Statsministeren møtte pressen til sin halvårige pressekonferanse i hagen utenfor egen bolig. Her bekreftet han sitt møte med 22— juli-kommisjonen:

— Ja, jeg har vært og redegjort for kommisjonen. Jeg satte stor pris på å få redegjøre for min befatning med de saker kommisjonen ser på.

— Jeg kjenner ikke til hva kommisjonen kommer med, men vi har bedt om en usminket og ærlig rapport. Her vil det komme vurderinger og analyser av ting som ikke har fungert, som kunne fungert bedre og som kan ha sviktet. Jeg kommer ikke til å spekulere i hva slags type konklusjoner som er aktuelle eller hvordan de best bør følges opp, sier Stoltenberg.

Ærlig og usminket

— Den helhetlige, ærlige, usminkede rapporten er viktig av flere grunner. Den er en del av vår nasjons bearbeiding av tragedien 22. juli, gjennom en mest mulig helhetlig og felles fremstilling av hva som skjedde. Rettssaken bidrar til det, kommisjonen vil bidra til det. For det andre skal kommisjonen fremme forslag om hva som kan gjøres bedre, basert på vurderinger av hva som ikke fungerte og der kommer det sikkert kritiske ting. Da vil vi følge opp. Men vi har vært opptatt av ikke å vente på kommisjonen med å handle. Vi har styrket politiet, PST og forsvarets evne til å bidra i en krise. Vi har gjort viktige endringer om på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Det har vi gjort i trygg forvissing om at vi kommer til å gjøre mer når vi får rapporten fra kommisjonen. Da vil det komme nye fakta og vurderinger på bordet, sier Stoltenberg og varsler at det vil ta tid å følge opp rapporten:

— Det vil gå tid før alle sider ved den er fulgt opp, sier han.

Kaster skygge

I strålende sommervær, og bare timer før han setter seg på flyet for så å tilbringe vel et døgn på miljømøte i Rio de Janeiro, var det en fornøyd, men bekymret statsminister som inviterte pressen til baguetter, jordbær og is i den romslige hagen i nærheten av slottet. Spøkefullt ble det hevdet at stasministeren ønsker seg motorsag i julegave, for å kappe ned noen trær i nabolaget. Trærne skygger for solen i store deler av hagen. Problemet er bare at nabotomten også kalles for Slottsparken. Der er det trolig ikke lett å få fellingstillatelse på digre trær, selv for en statsminister.

Finanskrisen

Stoltenberg er imidlertid virkelig bekymret for den skygge stormen i Europas økonomi kan kaste også over Norge. Han advarer på det sterkeste mot å tro at Norge, trass i oljeinntektene, vil forbli urørt av den truende krisen. han pekte på tre sentrale forhold i den krisen som nå utfolder seg i store deler av Europa:

  1. Det vil ta mange år å komme ut av krisen. Landene er havnet i en felle, en økonomisk felle. Arbeidsledigheten er høy, og statsfinansene i så dårlig forfatning at de ikke har råd til å stimulere økonomien.
  2. Krisen er forårsaket, dels av feil beslutninger tatt av politikere og regjeringer. Utgiftene har vært for høye og skattene for lave. Men samtidig er det, ifølge Stoltenberg, snakk om en fundamental markedssvikt ved at private forbrukere har lånt for mye penger, for eksempel til boliger, og bankene har lånt ut for mye penger. Staten må så redde bankene, og blir sittende med gjelden de private etablerte gjennom boligboblen..

— Vi kan ikke ha et system der overskuddet privatiseres og underskuddet sosialiseres, sier Stoltenberg.

  1. Noreg har så langt klart seg bra, men det er en farlig tanke å tro at det uansett går bra. Det er lett å styre feil i en slik situasjon.

— Det kan skje gjennom bruk av for mye oljepenger. I inntektspolitikken kan det gå galt. Det er viktig med forsvarlige lønnsoppgjør, og vi kan glemme å fornye oss. Vi må ikke bli dvaske og slappe, sier Jens Stoltenberg.