Stoltenberg ankom Utøya til tonene av Knudsen & Ludvigsens "Kanskje kommer kongen". Med seg hadde han løfter om skolekamp i Stortinget kommende høst.

— Arbeiderpartiet vil vedta heldagsskolen i denne stortingsperioden. Vi vil kjempe for flere undervisningstimer og at SFO skal inkluderes i skolen i form av leksehjelp, lek og bistand. Dette skal drives igjennom med all den kraft vi har, sa partilederen.

Han beskyldte Bondevik-regjeringen for å ha svekket skolefritidsordningen (SFO), og la til at Ap særlig vil jobbe med å utvide timetallet - spesielt for elever fra første til fjerde klasse på barnetrinnet.

I sin tale tok Stoltenberg også for seg den stigende arbeidsledigheten blant ungdom mellom 18 og 25 år.

— Det er 17.564 helt ledige under 25 år. Regjeringen har mislykkes i sine tiltak i forhold til dette.

Stoltenberg ble møtt av lydhør Ap-ungdom, men flere tok fra talerstolen avstand fra moderpartiets miljøpolitikk. I hovedsak var det synet på gasskraftverk og Sauda-utbyggingen som fikk unngjelde.

PÅ UTØYA: Jens Stoltenberg.