Hvis norske sykehus skal få mer penger, må det skje på vanlig måte i revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg er ikke innstilt på å bruke noe av pasientmilliarden til behandling på norske sykehus, slik Aps egne helsepolitikere har sagt at de vil åpne for.

-Nå har vi fått 1 milliard kroner til å behandle pasienter i utlandet, og jeg mener at vi nå bør iverksette det. Både fordi det er bra for de pasientene som blir behandlet i utlandet, men også fordi et tilleggstilbud er med på å skjerpe det norske helsevesenet, sa Stoltenberg i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Frp-formann Carl I. Hagen ville vite om statsministeren dermed er uenig med Arbeiderpartiets helsepolitikere Gunhild Øyangen og Asmund Kristoffersen. De to har åpnet for å bruke deler av pasientmilliarden innenlands.

-Det er selvfølgelig ingen uenighet mellom meg og de helsepolitiske talsmennene her i Stortinget. De har understreket at regjeringen nå må vurdere om det er behov for ytterligere bevilgninger til sykehusene i forhold til det rekordnivået vi la oss på i budsjettet, og det vil regjeringen gjøre på helt vanlig måte i revidert nasjonalbudsjett, sa Stoltenberg.NTB