Det var neppe tilfeldig at Ap-lederen valgte industri— og energifylket Østfold. som arena for utspillet. Sterkere samfunnsmessig styring med kraftsektoren er ikke bare et høyaktuelt tema etter en lang vinter preget av kraftmangel og høye strømpriser.

I nedre Glommaregionen vil ni kraftverk og 800.000 husstander knyttet til Viken Netts strømforsyning i Oslo og Akershus bli berørt, dersom Høyre og Fremskrittspartiet i Oslo driver gjennom forslaget om salg av den offentlige eierandelen i Hafslund til private.

- Undergraver

— Høyres og Fremskrittspartiets forslag har nasjonal interesse fordi det undergraver den nasjonale kontrollen med kraftforsyningen. Det er en utvikling Arbeiderpartiet vil bruke 1.mai til å rope varsku mot, sa Stoltenberg til de mange som var møtt fram i gråværet for å høre Ap-lederens appell på Stortorget i Fredrikstad.

Oslo kommune eier i dag 53.7 prosent av aksjene i Hafslund. Et finsk kraftselskap er mest aktuelt som kjøper.